Ango Sakaguchiego ujęcie dekadentyzmu w oparciu o „Nihon bunka shikan” i „Darakuron”


Ango Sakaguchi, w przeciwieństwie do Osamu Dazai (którego na rynku wydawniczym pojawia się coraz więcej, ale nadal jest go zdecydowanie zbyt mało – przynajmniej w mojej, zupełnie nieskromnej opinii), ale podobnie jak Oda Sakunosuke, nie jest specjalnie znany polskiemu czytelnikowi [1]. A szkoda, bo postać to nietuzinkowa, fascynująca i przygnębiająca.

Sakaguchi nie żył zbyt długo. Urodził się 20 października 1906, czyli jeszcze w okresie Meiji [2] (dla historii Japonii okres ten ma wyjątkowe znaczenie. Jak słusznie podkreślają badacze, stanowi niejako cezurę pomiędzy tym co tradycyjne – przed okresu Meiji, a tym co nowe, nowoczesne – następujące po okresie Meiji), a zmarł 17 lutego 1955 roku, już w okresie Shōwa. Pomiędzy nimi była też era Taishō [3], co ma niebagatelne znaczenie dla zrozumienia tego, na jakie czasy przypadła młodość Sakaguchiego, a także pod wpływem jakich okoliczności kształtowała się jego dorosłość.

Twórczość Sakaguchiego przypada przede wszystkim na lata 30-te i 40-te XX wieku. Szczególny rozgłos przyniosły mu wówczas eseje o kulturze japońskiej, zwłaszcza Darakuron („O dekadencji”, 1946), ale też wydane kilka lat wcześniej Nihon bunka shikan („Osobiste spojrzenie na kulturę japońską”, 1942). Sakaguchi pisał też powieści historyczne i detektywistyczne, oraz mroczne i nieoczywiste opowiadania, takie jak Sakura no mori no mankai no shita („Pod rozkwitniętym gajem wiśniowym”, 1947).

Wspomniane wyżej eseje mają duże znaczenie dla percepcji twórczości Sakaguchiego (i to nie tylko tej krytycznej, ale właśnie też literackiej), a przede wszystkim dla jego światopoglądu, kształtowanego przed, w trakcie i po wojnie, ze względu na bezkompromisowe wręcz odarcie Japonii z jej symboli narodowych, kulturowych, tożsamościowych i próbę zrewidowania dotychczasowych wartości. Esej Nihon bunka… po raz pierwszy ujrzał światło dzienne w marcu 1942 r., zatem w bardzo newralgicznym momencie, kiedy wojna na Pacyfiku rozkręcała się na dobre, a armia cesarza zdobywała kolejne punkty na mapie Azji Wschodniej, w myśl realizowania doktryny kokutai [4]. Sam tytuł Sakaguchi zaczerpnął z eseju autorstwa Bruno Tauta [5], którego spostrzeżenia, i afirmacja Japonii, doskonale się wpasowały w potrzeby znacznej części ówczesnego społeczeństwa. Wydaje się zatem, że Sakaguchi nie mógł wybrać lepiej jako punktu odniesienia dla własnych rozważań, jak właśnie tekstu Bruno Tauta. Nie ulega przy tym wątpliwości, że Nihon bunka… Sakaguchiego, w przeciwieństwie do tekstu Tauta, jest jednym z najbardziej krytycznych tekstów, które powstały w czasie II wojny światowej. Tekst ten jest nie tylko cyniczny, i odważny w swym cynizmie, ale też bez wątpienia obrazoburczy, więc tym bardziej zaskakuje, jak możliwe było jego wydanie w latach, kiedy spirala propagandy, tendencje militarystyczne rozwijały się w najlepsze. W latach, kiedy pozostali artyści, zanim cokolwiek wydali, musieli przedrzeć się przez surową cenzurę, i musieli bardzo uważać na każde słowo.

Warto w tym miejscu zatrzymać się na chwilę. Należy bowiem zauważyć, że od 1937 r. cenzorzy z niezwykłą skrupulatnością pracowali nad tym, aby wmówić społeczeństwu, ale też opinii publicznej, że Japonia jest absolutnie przeciwna wojnie, jakimkolwiek aktom agresji, a walczyć będzie wtedy, kiedy będzie do tego zmuszona. Oczywiście, rzeczywistość wojenna, działania podejmowane przez Japończyków na froncie, cała indoktrynacja żołnierzy, umacnianie narodowych symboli (które rzecz jasna trzeba, a nawet należy ratować przed naporem wrogów), myśl o Japonii w kontekście kraju panującego nad całą południowo-wschodnią Azją, całkowicie temu przeczyła, niemniej oficjalny nurt był taki, a nie inny. I w takie realia trafia tekst Sakaguchiego, w którym atakuje japońskie ikony kultury [6], i atak ten jest bardzo celny. Zwraca uwagę chociażby na to, że Japonii i Japończykom wcale nie jest potrzebne na co dzień tradycyjne piękno, a większa wygoda. Od świątyni w Kioto, czy statuy Buddy w Narze, ważniejsze są tramwaje. Gdyby one stanęły, byłby większy problem, niż gdyby świątynie w Kioto zniszczono. Sakaguchi zatem dokonuje zamachu na świętości japońskiej kultury, tradycji i wartości, idąc dalej – zamachu na japońskość (rozumianą tak, jak choćby Bruno Taut, i autorzy, na których się powołuje). Kpi z „japońskiego ducha”, broni Zachodu (ale nie nawet wartości zachodnich, ile zachodniego stylu życiu – i w tym również wyrażają się jego nihilistyczne tendencje), rozpływa się nad plebejskimi przyjemnościami. W eseju Sakaguchiego nie odnajdziemy zatem apoteozy żadnych narodowych świętości – według niego ani święte drzewa, ani świątynie, ani kamienne posągi Buddy, ani ceremonia parzenia, ani też haiku (i można by tak wymieniać w nieskończoność) nie mają żadnej realnej wartości. Przyjemność z parzenia herbaty można zastąpić przyjemnością przyszykowania sobie mocniejszego trunku. Świątynie można zastąpić innymi „świątyniami” (w zależności od tego, co kto rozumie pod tym pojęciem), dla Sakaguchiego będzie to Arashiyama Theater – wodewilowa sala, z amatorskimi występami, cuchnąca uryną.

Nihon bunka… nie był jedynym obrazoburczym esejem, który popełnił Sakaguchi. Wydaje się, że jest on jeszcze bardziej znany z Darakurona, którego opublikował już po wojnie, w 1946 r. Oczywiście wydanie Darakurona, wiązało się nieuchronnie z sięgnięciem przez czytelników po starsze utwory (takie jak właśnie Nihon bunka…), aby też przekonać się, czy światopogląd Sakaguchiego jest spójny w tym zakresie. Był spójny. Szczególnie w konsekwentnym odrzucaniu dobrze znanych i rozpoznawanych wartości (choć to akurat nie powinno zaskakiwać, w końcu mamy do czynienia z myśleniem dekadenta). W okresie powojennym Ango Sakaguchi mógł się podobać. Ludzie z nieskrywaną fascynacją sięgali po autorów, którzy myślą podobnie jak oni. Z czasem się to zmieniało: Sakaguchi został wyparty przez innych, co miało nieunikniony związek z przemianami, jakie zachodziły w społeczeństwie japońskim (od głębokiej autorefleksji poprzez romansowanie z radykalnymi reformami, idąc w kierunku rosnącego konserwatyzmu, rehabilitacji wielu przedwojennych i wojennych ideologii[7], oraz struktur społecznych). W kolejnych latach o Sakaguchim trochę zapomniano. Jego mit odżył w latach 90-tych, kiedy ponownie pojawił się w dyskursie społecznym jako twórca wywrotowy. I taki obraz Sakaguchiego, choć pokutuje od lat, z punktu widzenia części badaczy jego twórczości jest kompletnie błędny. I trudno się z nimi nie zgodzić. Sakaguchi nie był wywrotowcem, jego utwory interpretowane w sposób holistyczny nie świadczą o jego szczególnych zainteresowaniach polityką, co więcej – jego świadomość polityczna nie była zbyt duża, podobnie jak zaangażowanie polityczne. Należy bowiem pamiętać, że autor Darakurona nie wiązał się ani z ruchami marksistowskimi, ani też nie był członkiem proletariackich ruchów literackich, czy innych stowarzyszeń lewicujących (tak jak np. swego czasu Osamu Dazai).

Sakaguchi był pisarzem, który wręcz z niechęcią podchodził do podejmowania dyskursu politycznego, a co za tym idzie także zaangażowania na tym tle. To nie polityka go interesowała. A to, że odczytywany był jako kontestator (bo akurat jego dwa najważniejsze eseje opublikowane były w czasach „jedynej słusznej ideologii narodowej” i tej ideologii przeczyły), niewiele ma wspólnego z faktycznym przekazem konstytuowanych myśli. Owszem, do jakiegoś stopnia był kontestatorem, tak jak do pewnego stopnia był właśnie nihilistą, czy dekadentem. Był też do pewnego stopnia głosem pokolenia antywojennego (jak wielu mu współczesnych), ale Sakaguchi to przede wszystkim filozof, pisarz, eksperymentator, który doprowadził ów eksperymentalizm do imponujących rezultatów. Podobnie jak Osamu Dazai Sakaguchi demonstruje pogardę do świata, traktuje o samoudręce, nie szanuje ani swojego, ani innych życia – słowem określa siebie jako absolutnie nieprzystosowanego, zaburzonego, dysfunkcyjnego, i robi to przy użyciu wszystkich możliwych środków literackich, jakimi dysponuje, a które każdy czytelnik odkrywa osobno dla siebie (i to oczywiście nie tylko w tekstach krytycznych, ale też, a może przede wszystkim w tekstach literackich).

Zarówno Nihon bunka… jak i Darakuron mają ze sobą wiele wspólnego. Z jednej strony mają podobny przekaz, rytm i retorykę. Oba są obrazoburcze. Oba wywyższają uznane przez Sakaguchiego wartości, bliskie pierwotnym instynktom, pierwotnym potrzebom. Wreszcie oba utwory obalają ikony. Nihon bunka…ceremonię parzenia herbaty, czy Kioto jako symbol wspaniałej kultury starożytnej. Darakuron z kolei demaskuje cesarza, czy ikony militarne. Sakaguchi odmawia boskości cesarzowi, a armii tego, że jest uosobieniem bezinteresownego poświęcenia dla narodu.

Jeśli daraku oznacza coś na kształt utraty zmysłu moralnego, zrujnowanie samego siebie, zepsucie własnego zachowania, a drogą do zbawienia jest wyłącznie życie i upadek (popadnięcie w dekadencję), to termin ten nie tylko pasuje do Nihon bunka…, Darakuron, ale też do literackich utworów Ango Sakaguchiego, których odkrywanie, poznawanie i rozszyfrowywanie to prawdziwe wyzwanie, ale i fascynująca peregrynacja do zakamarków duszy jednego z najciekawszych pisarzy powojennej Japonii.

***

[1] Jak dotąd polskiemu czytelnikowi znane jest wyłącznie „Pomylona” (Hakuchi), w świetnym przekładzie Krystyny Okazaki, którą można odnaleźć w zbiorze „Tydzień świętego mozołu. Opowiadania japońskie 1945-1975” (wyboru opowiadań dokonał Mikołaj Melanowicz. Książka wyszła nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w 1986 r.).  

[2] Po tym jak Japonia wreszcie otworzyła się na świat (gwoli przypomnienia od około połowy XVII wieku do połowy XIX wieku, Japonia trwała w stanie izolacji, sztucznie separowana polityką wojskowego rządku bakufu), oczarowanie, czy nawet zachłyśnięcie się Zachodem stało się widoczne i bardzo namacalne, a przejawiało się w zasadzie w każdej sferze życia. Japończycy ubierali się na modłę zachodnią, budowali domy w stylu zachodnim, próbowali też jeść w taki sposób, jak jadali ludzie na zachodzie. Zmieniały się też tendencje w literaturze.

[3] Taishō – okres w historii Japonii, trwający zaledwie 14 lat (1912-1926), ale przypadający na czas największej liberalizacji i demokratyzacji, zarówno polityki wewnętrznej, zagranicznej, jak poglądów na kwestie społeczne czy kulturalne.

[4] Kokutai to pojęcie zależne od wielu kontekstów. Najbardziej kojarzy się jednak ze źródłami japońskiego nacjonalizmu i militaryzmu. Więcej na ten temat można znaleźć m.in. w artykule Michała A. Piegzika, „U źródeł japońskiego nacjonalizmu i militaryzmu – doktryna kokutai w życiu politycznym Cesarstwa Japonii w latach 1867-1945” [w:] ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS, nr 3840.

[5] Bruno Taut – niemiecki architekt, który przyjechał do Japonii w 1933 r., i który spędził w niej 3,5 roku, nieustannie zachwycając się japońską kulturą i architekturą. Nie powinno nikogo dziwić to, że twórczość Tauta spotkała się w Japonii z ogromnym entuzjazmem, zwłaszcza w czasach rozwijającego się imperializmu.  

[6] Wśród nich znaleźli się m.in.: Tomioka Tessai, Ike Taiga czy Tanomura Chikuden.

[7] Przykładem tego niech będzie traktowanie świątyni Yasukuni w Tokio jako jednej z najważniejszych miejsc kultu religijnego. Świątyni, w której upamiętnia się poległych podczas II wojny światowej żołnierzy, których znaczna część stanowi byłych zbrodniarzy wojennych, sądzonych podczas procesów tokijskich.

Literatura:

M. Melanowicz (wybór), Tydzień świętego mozołu. Opowiadania japońskie 1945-1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.

J. Dorsoy, Culture, Nationalism and Sakaguchi Ango [w:] The Journal of Japanese Studies, Vol. 27, No. 2 (2001), pp. 347-379.

A. Sakaguchi, S. M. Lippit, Discourse on Decadence [w:] Review of Japanese Culture and Society, Vol. 1, No. 1 (1986), pp. 1-5.

J.M. Shields, Smashing the Mirror of Yamato: Sakaguchi Ango, Decadence a (Post-metaphysical) Buddhist Critique of Cultue [w:] Japan Review, No. 23 (2011), pp. 225-246.

M. Shimura, Under the Cherry Blossoms in Full Bloom [w:] The Journal-Newsletter of the Association of Teachers of Japanese, Vol. 3, No. 3 (1966), p. 3-21.